M Glories

2009-08-10

2 thoughts on “M Glories”

  1. Albert says:

    M’encanta el processat que li has donat a la foto; el punt de vista es molt original i li dona molta força a la foto.

  2. Ken says:

    Terrific images on your site! Wonderful B&Ws!

Comments are closed.