Noijin Kangsang

2012-07-19

http://en.wikipedia.org/wiki/Noijin_Kangsang

Noijin Kangsang is at 28.893573760986,90.171821594238.
Photographed in Rikaze Diqu, Xizang Zizhiqu, China
Get there using Apple or Google maps